Речной вокзал, Tver, Περιοχή Tver, Ρωσία, 170000

Χρονοδιάγραμμα των γεγονότων μετά την κατάρρευση

Το πρώτο σχόλιο σχετικά με το γεγονός της κατάρρευσης του κτιρίου του σταθμού δόθηκε από τον αναπληρωτή πρόεδρο της κυβέρνησης της περιοχής Tver Andrei Belotserkovsky, ποιος ανέφερε, τι "…θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω εξέταση, και με βάση τα αποτελέσματά του, την τύχη αυτού, τι ΜΕΝΕΙ: και αν θέλουμε να το αναδημιουργήσουμε, то как это будет делаться, возможно ли восстановление, или это будет полное разрушение постройки и воссоздание из современных материалов».

Начальник Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области Михаил Смирнов, με τη σειρά του, δηλωθείς, что на данный момент в приоритете находится сценарий реставрации здания, а не его сноса, при этом отметив, что в связи со статусом объекта культурного наследия, присвоенного зданию, он не подлежит перепланировке, что отпугивает потенциальных инвесторов.

Ανά μέρα 8 Αύγουστος 2017 g. губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил создать рабочую группу, которая должна оценить состояние здания, а также взять под контроль проведение первоочередных аварийно-ремонтных работ и научно-технической экспертизы. 15 Αύγουστος 2017 g. в сообщении для прессы он заявил, что «Речной вокзал будет восстановлен с сохранением архитектурных форм», для чего к работам будут приглашены столичные эксперты, в числе которых был упомянут член Российской Академии художеств Сергей Оссовский. Относительно того, как в дальнейшем будет использоваться восстановленное здание, глава региона не сделал никаких комментариев по существу, и сообщил, что «этот вопрос будет обсуждаться со специалистами»при этом отметив, что «здесь не будет никаких ночных клубов и торговых центров». Ориентировочной датой начала восстановительных работ губернатор назвал весну 2018-го года.

Галерист Марат Гельман, που μέσα 2011 году пытался открыть в здании вокзала центр современного искусства, 9 Αύγουστος 2017 g. в интервью «Открытой России» заявил, что убеждён в том, что в обрушении виноваты некомпетентные, κατά τη γνώμη του, местные власти, которые недостаточно активно занимались поиском инвесторов, готовых профинансировать реконструкцию здания. Гельман также предположил, что бездействие чиновников могло быть связано также и с тем, что «они хотели расчистить и построить там свой дворец или торговый центр».

11 Αύγουστος 2017 g. прокуратура Тверской области сообщила о завершении начатой ранее проверки соблюдения законодательства об объектах культурного наследия местными властями. Согласно её результатам, в деятельности должностных лиц государственных органов и учреждений был выявлен факт ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей по обеспечению достаточных и своевременных мер к его сохранности, а также полномочий по осуществлению регионального и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Согласно сообщению на сайте прокуратуры, 10 августа на имя заместителя председателя Правительства Тверской области Александра Меньщикова было направлено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

23 Αύγουστος 2017 g. из материала, опубликованного сайтом Tverigrad, стало известно, что ещё 31 Μάρτιος 2017 года специальной комиссией в составе восьми человек, включающей в себя представителей ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» и научно-реставрационного центра «Тверьпроектреставрация», был составлен акт визуального технического осмотра здания вокзала. Среди прочего, το έγγραφο που αναφέρεται, ότι πολλά τμήματα του κτιρίου βρίσκονται σε "εξαιρετικά αναταραχή", συμπεριλαμβανομένης της "πρόσοψης του νότιου τμήματος της κεντρικής ροτόντας, σχέδια arcade stylobate, μισές καμάρες, περιορίζοντας τις περιηγήσεις, διακοσμητικά στοιχεία του κιόσκι, πατώματα πάνω από τους δεύτερους ορόφους των φτερών του κτιρίου " — δηλαδή, οι ίδιες κατασκευές, που έπεσε στη νύχτα με 7 επί 8 Αύγουστος.

εκτός, Στην ίδια δημοσίευση παρουσιάστηκαν τμήματα φωτοαντιγράφων ορισμένων σελίδων αυτής της πράξης, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικές εκτιμήσεις για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης προτεραιότητας (~7.5 млн рублей), разработку научно-проектной документации на проведение реставрации (~15 млн рублей), и само проведение ремонто-реставрационных работ (~150 млн рублей). В настоящий момент проведение ремонтно-реставрационных работ, согласно заявлению начальника Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области Михаила Смирнова, оценивается в 500-600 εκατομμύρια ρούβλια.

Περιγραφή

Здание речного вокзала построено в 1938 έτος (архитекторы Е. ΚΑΙ. Гаврилова, Ρ. Ρ. Райский, инженер И. Μ. Тигранов) на месте разрушенного Отроч монастыря. Представляет собой трёхэтажное здание с башней и шпилем, симметричными крыльями с арками и балконами, выстроенное в стиле сталинского неоклассицизма. Рассчитан на одновременный прием 550 επιβάτες. ο 1969 - 1975 εε. сооружены причалы длиной около 400 μέτρα.

Речной вокзал принимает экскурсионные и прогулочные суда, в том числе и дальние. До конца 1980-х годов действовали пассажирские линии, соединяющие Тверь с городами на Волге от Ржева до Углича, движение на Ржев прекратилось к началу 1990-х; к началу 2000-х вокзал обслуживал только пригородные теплоходы на Судимирки и Моркино.

В настоящее время причал используется экскурсионными и прогулочными теплоходами, о регулярных маршрутах информации нет. Также в течение нескольких лет в здании речного вокзала располагались Музей воинских традиций и Музей ужасов. По назначению оно не используется.

Τον Ιανουάριο 2009 года недалеко от речного вокзала во время крещенского купания около 70 человек провалились под лёд.

Тверской речной вокзал, вид с Волги

Κατάλογος πηγών

  • wiki.sc
Rate article
Add a comment